Center slepih, slabovidnih
in starejših Škofja Loka

Stara Loka 31
4220 Škofja Loka

t: +386 (0)4 62 07 200
f: +386 (0)4 62 07 203
e: info@css-sl.si

 

 

 

 

Aktualno

  

 Vabljeni na LETOVANJE v naših počitniških zmogljivostih (več informacij v rubriki Zunanji uporabniki ali na tel. št. 04 62 07 207).

 

Obvestilo o spremembi televizijskega signala 

 

Stanovalci že berejo novo, 71. številko časopisa Štirje letni časi (tema: Romarske poti), številka je na razpolago tudi v recepciji Centra

 

 

URADNE URE BLAGAJNA

Obveščamo vas, da bo blagajna Centra od 1.3.2018 obratovala ob torkih in četrtkih (od 7.00 do 14.30 ure)

 

PEDIKURA

Obveščamo vas, da se bo od 1.3.2018 dalje pedikura izvajala ob torkih in četrtkih

  

Življenje v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka (video)

 

Socialna služba CSS URADNE URE za zunanje stranke po predhodnem dogovoru:

 Pon: 13.00 - 15.00 (tel. pogovori 14.00 - 15.00)

Sre: 10.00 - 15.00 (tel. pogovori 13.30 - 14.30)

Pet: 11.00 - 13.00 (tel. pogovori 12.00 - 13.00)

 

       

 CSS Škofja Loka - cenik oskrbe in ostalih storitev 

 

  

 

 

   
 

 

 

Socialna služba

Socialno delo izhaja iz potreb in zmožnosti posameznega stanovalca. Na področju socialnega dela svoja prizadevanja usmerjamo k temu, da za vsakega stanovalca poiščemo želeno in hkrati potrebno obliko bivanja.
Tako je ena od pomembnejših strokovnih nalog prav ta, da upoštevamo posameznika kot edinstveno osebnost ter ravnamo z njim spoštljivo in na ta način prispevamo k omilitvi stiske in negotovosti, ki jo s seboj prinaša odločitev o vključitvi v institucionalno varstvo.

Pri svojem delu se socialna služba opira na metode socialnega dela, in sicer:

 • svetovanje;
 • vodenje;
 • zastopanje;
 • socialna oskrba;
 • individualna in skupinska obravnava;
 • reševanje težav, konfliktov.

Zdravstveno negovalna služba

Zdravstveno negovalna služba izvaja aktivnosti zdravstvene nege in storitve oskrbe. Aktivnosti zdravstvene nege, ki jih v našem Centru izvajamo, so:

 • stanovalcem omogočamo njihovo neodvisnost pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti ali
 • jim nudimo pomoč pri izvajanju teh aktivnosti;
 • krepimo ali ohranjamo njihovo zdravje;
 • negujemo bolne in umirajoče;
 • sodelujemo v procesu zdravljenja in rehabilitacije;
 • sodelujemo s svojci stanovalcev.

Delo temelji na sodobnih metodah s poudarkom na individualnosti in avtonomnosti stanovalca. Kot edini socialno varstveni zavod v Sloveniji posebno pozornost namenjamo slepim in slabovidnim stanovalcem.
V Centru so oddelki razporejeni v petih nadstropjih (negovalni, polnegovalni in oddelki kjer so stanovalci z različnimi potrebami glede oskrbe, kot tudi zdravstvene nege).  Oddelek Mozaik, to je oddelek s povečano pozornostjo, pa je namenjen stanovalcem z demenco.
Poleg redno zaposlenega osebja, ki skrbi za čim boljše počutje in zdravstveno stanje stanovalcev, redno tedensko prihajajo v Center tudi zunanji strokovni sodelavci - zdravniki: psihiater, fiziater ali internist. 

Delovna terapija

Delovna terapija, s pomočjo namenskih aktivnosti, omogoča ljudem z omejitvami ali okvarami kakovostno preživljanje vsakdana, seveda v okviru potreb, želja in zmožnosti stanovalca, in sicer na:

 • področju skrbi zase;
 • področju treninga motoričnih komponent, nevromišičnih komponent in kognitivnih komponent;
 • področju prostega časa.

V Centru med letom potekajo različne prireditve, praznovanja, predstave, koncerti, srečanja, skupine za samopomoč, izleti, sprehodi, bralne ure, poslušanje glasbe, zgodovinski krožek, in druge aktivnosti, med katerimi lahko stanovalci izberejo tiste, ki jih osebno zanimajo.

Fizioterapija

Z izvajanjem fizioterapije v Centru z različnimi metodami in postopki lajšamo bolečino ter izboljšujemo in ohranjamo telesne zmogljivosti stanovalcev. Cilj fizioterapije je, da so stanovalci čim dlje samostojni. Izvajanje fizioterapije posamezniku predpiše zdravnica ali zdravnica specialistka fiziatrije. Delo poteka individualno in v skupinah. Obravnava je celostna in spodbuja stanovalca, da izkoristi svoje sposobnosti pri ohranjanju in izboljšanju mobilnosti.

Vaje zajemajo različna področja fizioterapije in programe rehabilitacije. V Centru imamo sodobne aparate za izvajanje protibolečinske elektroterapije, ultrazvoka, magnetoterapije in termoterapije.
Nenehno izobraževanje nam zagotavlja sodobno in kakovostno delo s stanovalci. 

Druge službe

organizacijsko strokovne: administrativno-kadrovska služba, računovodstvo, recepcija, spremljevalka

- servisne oz. tehnične službe: kuhinja, pralnica, šivalnica, vzdrževanje

      Produkcija: E-Soft