Center slepih, slabovidnih
in starejših Škofja Loka

Stara Loka 31
4220 Škofja Loka

t: +386 (0)4 62 07 200
f: +386 (0)4 62 07 203
e: info@css-sl.si

 

 

 

 

Aktualno

  

 Vabljeni na LETOVANJE v naših počitniških zmogljivostih (več informacij v rubriki Zunanji uporabniki ali na tel. št. 04 62 07 207).

 

Obvestilo o spremembi televizijskega signala 

 

Stanovalci že berejo novo, 71. številko časopisa Štirje letni časi (tema: Romarske poti), številka je na razpolago tudi v recepciji Centra

 

 

URADNE URE BLAGAJNA

Obveščamo vas, da bo blagajna Centra od 1.3.2018 obratovala ob torkih in četrtkih (od 7.00 do 14.30 ure)

 

PEDIKURA

Obveščamo vas, da se bo od 1.3.2018 dalje pedikura izvajala ob torkih in četrtkih

  

Življenje v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka (video)

 

Socialna služba CSS URADNE URE za zunanje stranke po predhodnem dogovoru:

 Pon: 13.00 - 15.00 (tel. pogovori 14.00 - 15.00)

Sre: 10.00 - 15.00 (tel. pogovori 13.30 - 14.30)

Pet: 11.00 - 13.00 (tel. pogovori 12.00 - 13.00)

 

       

 CSS Škofja Loka - cenik oskrbe in ostalih storitev 

 

  

 

 

   
 

 

 

Pravice starejših v desetih načelih

»Ravnaj s starim človekom tako, kot bi rad, da ravnajo s teboj.«

Deset načel za dobro ravnanje s starejšimi naj bi bilo v prid starim ljudem, pa tudi vsem tistim, ki zanje skrbijo bodisi v zavodih ali zunaj njih. Ta načela naj bi jim predvsem pomagala dojeti, da lahko velikokrat že dobra dejanja izboljšajo oskrbo, obravnavo, zadovoljstvo in varnost posameznika.

Načelo dobrega življenja
Vsak človek ima - ne glede na starost, spol ali raso pravico do dobrega (po naše bi bilo bolje reči »dostojnega« ali »prijaznega«) življenja. Ni enotne razlage, kaj to pomeni, saj vsako življenje sestavlja vrsta zelo osebnih in pogosto zelo drobnih stvari, ki so pomembne za posamezno osebo. Starost ni bolezen, pač pa je neizogibno življenjsko obdobje za tiste, ki ga doživijo. Star človek ima pravico izbrati svoj način življenja; sorodniki, bližnji prijatelji in skrbniki pa morajo podpreti to izbiro. Praktično to pomeni spoštovanje starostnikove neodvisnosti, nudenje pomoči in opore, kadar jo potrebuje ter sodelovanje pri iskanju rešitev in različnih možnosti. Živeti dobro - pomeni imeti zagotovljeno socialno, duševno in dobro telesno počutje ter potrebno finančno varnost.

Načelo samostojnega odločanja
Ne glede na starost ima vsak pravico odločati o svojih osebnih zadevah. Pri tem ima star človek pravico do informacij, ki ustrezajo njegovim potrebam in ki jih potrebuje za svoje odločitve.

Načelo lastnega življenjskega sloga
Vsakdo ima svojo življenjsko pot, sestavljeno iz vsega, kar je bil že preživel ter upanj, razočaranj, radosti, vrednot, idealov in strahov, pa tudi iz trenutnih življenjskih razmer, kamor štejemo tudi zdravje. Vsaka življenjska zgodba in vsako kulturno okolje vplivata tudi na doživljanje lastne starosti. Ne smemo pozabiti, da je vsak star človek enovita oseba s svojim sistemom vrednot, navadami, običaji in lastnostmi, ki smo jih dolžni spoštovati.

Načelo zasebnosti
Starega človeka moramo sprejemati obzirno in s spoštovanjem. Osebe, ki skrbijo zanj, ne smejo prizadeti njegove zasebnosti, skrbnik pa mora vedno imeti pred očmi enkratnost in vrednost človekovega življenja.

Načelo ustrezne obravnave
Takšno ravnanje zahteva razumevanje in posluh za medgeneracijske razlike ter upoštevanje starostnikove življenjske poti in kulturnih razlik. Spoštovanje se mora kazati v telesnem in čustvenem ravnanju osebja, pa tudi v njihovih besednih in nebesednih stikih s starejšim človekom.

Načelo dobre oskrbe
Starejšemu človeku naj bo na voljo dovolj časa za določeno vrsto oskrbe. Pri tem je treba upoštevati njegove življenjske izkušnje, zlasti če je od njih odvisno, kako bo sprejemal oskrbo. Ko govorimo o dobri oskrbi, mislimo na strokovno nego, spodbujanje starejše osebe, da zase čim več naredi sama in na stalno pozornost. Takšna nega, vštevši odvračanje strahu in umirjanje bolečin, je enako pomembna kot zdravljenje bolezni. Spoštljivo ravnanje ne sme prenehati niti tedaj, ko se morda starostnik tega ne zaveda več.

Načelo prijaznega življenjskega okolja
Varno okolje starostniku omogoča, da obuja spomine in da ga obdajajo njegove stvari. Če je ozračje v zavodu prijazno, se bo tudi telesno bolje počutil. Imeti mora možnost vključevanja v družabno življenje pa tudi, da je sam zase.

Načelo usposobljenega in zadostnega negovalnega osebja
Zadostno število primerno motiviranega, etično neoporečnega in strokovnega osebja je pogoj za oskrbo starejših ljudi. Dobra osnovna oskrba in posluh za starost negovalcu pokažeta pot do razumevanja čustev starejšega človeka in za potrpežljivo ravnanje z njim.

Načelo stikov s svojimi sorodniki in najbližjimi prijatelji
Starejši osebi je treba omogočiti, če to seveda želi, da ohrani stike z družino, s širšim sorodstvom, s prijatelji in z znanci. Star človek ima vsekakor pravico, da se stikom tudi odpove, vendar je dobro gojiti vezi med njim in njegovimi najbližjimi. Negovalno osebje lahko pri tem veliko stori, če najbližjim dovoli, da sodelujejo pri oskrbi, če pripravi miren prostor za srečanja, jih organizira in je tudi samo v stiku s sorodniki. Če star človek nima svojcev in drugih bližnjih, mu to lahko do določene mere nadomestijo prostovoljci.

Načelo dostojne smrti
Smrt je naravni del življenja. Negovalno osebje in sorodniki naj bodo duševno dovolj trdni, da bodo stali ob strani umirajočemu, mu pomagali in, kolikor se le da, izpolnjevali njegove želje. To nikakor ne pomeni evtanazije, temveč le omogočanje dostojne smrti. Dobro se je tudi odkrito pogovarjati o smrti, če je star človek na to pripravljen. V tem času je treba prepoznati tudi starostnikove duhovne potrebe in, če tako želi, z njim obujati spomine na minule čase in dogodke, obiskati njemu posebno ljub kraj, skupaj z njim narediti kaj, kar si posebej želi. Za kakovostno življenje skrbimo do konca. Dostojna smrt pomeni tudi ublažitev bolečin in tesnobe, navzočnost sorodnikov in najbližjih prijateljev ter pravico do odločitve o tem, kje umreti. Dostojanstvo starega človeka je treba spoštovati tudi po smrti in vse do pogreba.

Pravica slehernega posameznika seže samo tako daleč, dokler ne posega v pravico drugega. Zato se moramo v naši skupnosti nenehno zavedati tega, da kadar zahtevamo pravice zase, se moramo zavedati tudi svojih dolžnosti. Kajti enega brez drugega pač NI!

 

 

      Produkcija: E-Soft