Center slepih, slabovidnih
in starejših Škofja Loka

Stara Loka 31
4220 Škofja Loka

t: +386 (0)4 62 07 200
f: +386 (0)4 62 07 203
e: info@css-sl.si

 

 

 

 

Aktualno

  

 Vabljeni na LETOVANJE v naših počitniških zmogljivostih (več informacij v rubriki Zunanji uporabniki ali na tel. št. 04 62 07 207).

 

Obvestilo o spremembi televizijskega signala 

 

Stanovalci že berejo novo, 71. številko časopisa Štirje letni časi (tema: Romarske poti), številka je na razpolago tudi v recepciji Centra

 

 

URADNE URE BLAGAJNA

Obveščamo vas, da bo blagajna Centra od 1.3.2018 obratovala ob torkih in četrtkih (od 7.00 do 14.30 ure)

 

PEDIKURA

Obveščamo vas, da se bo od 1.3.2018 dalje pedikura izvajala ob torkih in četrtkih

  

Življenje v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka (video)

 

Socialna služba CSS URADNE URE za zunanje stranke po predhodnem dogovoru:

 Pon: 13.00 - 15.00 (tel. pogovori 14.00 - 15.00)

Sre: 10.00 - 15.00 (tel. pogovori 13.30 - 14.30)

Pet: 11.00 - 13.00 (tel. pogovori 12.00 - 13.00)

 

       

 CSS Škofja Loka - cenik oskrbe in ostalih storitev 

 

  

 

 

   
 

 

 

Začetki in razvoj organiziranega varstva slepih oseb

1935 – Društvo Dom slepih odkupi 700 let star Stahlov grad in naslednje leto že sprejme prve stanovalce;

1937 – 1. januarja ustanova uradno prične z delovanjem.
Poimenujejo jo Dom slepih. Za stanovalce skrbijo skrbstvene
oblasti, dobrodelna društva in društvo Dom slepih. Zagotovljen
je prostor, celodnevna oskrba, zdravstvena nega in druge
aktivnosti, kar pomeni začetek družbene skrbi za odrasle slepe
osebe v Sloveniji;

1944 – Nemške okupacijske oblasti stanovalce premestijo v
starološko župnišče, kjer so do osvoboditve oz. do ponovne
ureditve gradu;

Po letu 1945 – razvoj varstva slepih in slabovidnih dobi večji
pomen, uresničeni so materialni in delovni pogoji, ki
zagotavljajo normalno in enakopravno vključitev v življenje in
delo;

1962 – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije ustanovi samostojne INVALIDSKE DELAVNICE, usposabljanje slepih in slabovidnih se teoretično in praktično nadgradi;

1962 – Ustanovitev Šole za telefoniste;

1964 – Dom in Invalidske delavnice združijo v enovito delovno organizacijo – Center slepih in slabovidnih (CSS). Postal je
edini zavod v Republiki Sloveniji, ki je reševal probleme
poklicnega usposabljanja, zaposlovanja in domskega
varstva oseb z motnjami vida;   

1979 – Zgradijo objekt DOM OSKRBOVANCEV, ki je poleg
slepih in slabovidnih sprejel tudi starostnike in objekt
SREDNJE ŠOLE. CSS postane enovita organizacija, ki
vključuje dom, srednjo šolo in invalidske delavnice.
Dejavnost je usmerjena predvsem v rehabilitacijo,
zaposlovanje in varstvo slepih oseb;

2000 – Invalidske delavnice postanejo samostojno podjetje
(CSS-IP);

2004 – Srednja šola se zaradi premajhnega števila dijakov
združi z ljubljansko šolo, Zavodom za slepo in slabovidno
mladino Ljubljana;
Istega leta dom preimenujejo v Center slepih, slabovidnih in
starejših...

 


V letu 2008 novi prostori

                        

 


BURNIKOVA DVORANA (poimenovana po donatorju Stanislavu Burniku, ki je gradnjo podprl) sprejeme nekaj več kot 80 ljudi, je namenjena kulturnim, verskim, izobraževalnim in drugim prireditvam in jo je mogoče tudi najeti. Kapelo v dvorani krasi slika iz leta 1900, Križev pot, delo Matije Bradaška.
 


Fizioterapija


Delovna terapija


 


Knjižnica  
 


   
 

 

      Produkcija: E-Soft